Thánh Kinh Thần Học Viện » Sinh Viên

Sinh Viên


 • Đăng Nhập Chương Trình Học Trực Tuyến

  Lớp Thần Học Đời Sống Cơ Đốc

  Môn học nghiên cứu Triết lý Thần học về đời sống đạo đức Cơ đốc theo Thánh Kinh, đặc biệt chú ý đến những nan đề của xã hội mà Cơ đốc nhân phải đối diện hằng ngày trong thế giới đa nguyên hậu tân tiến.

  Hướng dẫn đăng nhập:

  1.  Nhấn chuột vào “Lớp Thần Học Đời Sống Cơ Đốc” phía trên

  2.  Nhấn vào login ở phía góc phải màn hình

  3.  Đăng nhập vào hệ thống:
     -  Username: first name.last name (ví dụ: luan.nguyen)
     -  Password: svTHV2013!
     -  Sau khi đăng nhập vào thành công, hệ thống sẽ đòi hỏi sinh viên thay đổi password mới (phải có ít nhất 1 ký tự chữ thường, 1 ký tự chữ hoa, 1 ký tự số, và 1 ký tự không phải chữ cái)

  4.  Chọn lớp Thần Học Đời Sống Cơ Đốc

  *  Để ghi danh hoặc có thắc mắc/câu hỏi, xin liên lạc Mục sư Nguyễn Kỳ Phú (kyphun@yahoo.com) hoặc TĐ. Nguyễn Kinh Luân (nkluan0181@yahoo.com)

 • Cựu Sinh Viên