Thánh Kinh Thần Học Viện » Phương Pháp Học Kết Hợp

Phương Pháp Học Kết Hợp


 • Giới Thiệu

  Sự phát triển của công nghệ thông tin hiện đại đã tạo ra một phương cách mới mẻ và thuận tiện cho sự giáo dục và đào tạo. Việc dạy và học trực tuyến góp phần thay đổi khái niệm về phương cách giáo dục từ trước đến nay. Với phương cách mới mẻ nầy, sinh viên có thể vừa đi làm vừa tận dụng thời gian trong ngày để theo đuổi chương trình học tại bất cứ nơi đâu. Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng chất lượng và kết quả của việc học kết hợp trực tuyến không hề kém phương cách học truyền thống.

  Sinh viên trong các lớp học kết hợp trực tuyến học cùng một nội dung trong cùng một thời gian với các sinh viên trong các lớp học truyền thống. Sinh viên chỉ cần có kiến thức căn bản về sử dụng máy điện toán, biết truy cập mạng toàn cầu, có khả năng đọc và làm theo những chỉ dẫn trên mạng. Sinh viên phải đọc tài liệu mỗi tuần, làm bài kiểm, thảo luận, bài thi, và bài luận văn cuối khóa. Lớp học kết hợp trực tuyến đòi hỏi sinh viên phải nghiêm túc hơn rất nhiều nhưng kết quả gặt hái cũng cao hơn.

 • Hướng Dẫn Đăng Nhập và Sử Dụng

  1.  Truy cập vào www.thanhocvien.org/online-learning

  2.  Nhấn vào login ở phía góc phải màn hình

  3.  Đăng nhập vào hệ thống (sinh viên phải ghi danh trước để có thể nhận username và password):
     -  Username: first name.last name
     -  Password: ********
     -  Sau khi đăng nhập vào thành công, hệ thống sẽ đòi hỏi sinh viên thay đổi password mới (phải có ít nhất 1 ký tự chữ thường, 1 ký tự chữ hoa, 1 ký tự số, và 1 ký tự không phải chữ cái)

  4.  Chọn lớp đã ghi danh

  5.  Cách thức nộp câu hỏi ôn bài:
     -  Nhấn vào “Câu hỏi ôn bài” cho chương sách cần làm bài
     -  Chép những câu hỏi vào Microsoft Word
     -  Ghi tên và trả lời những câu hỏi bằng Microsoft Word rồi lưu lại
     -  Trở lại trang “Câu hỏi ôn bài” và chọn “Add submission”
     -  Kéo và thả tập tin đã lưu lại vào khoảng trống nộp bài
     -  Nhấn chuột vào “Save changes”

  6.  Cách thức nộp bài tiểu luận:
     -  Nhấn vào “Tiểu Luận” cần làm
     -  Chép câu hỏi vào Microsoft Word
     -  Viết bài tiểu luận bằng Microsoft Word rồi lưu lại
     -  Chọn cả bản văn và nhấn sao chép (select all and copy – ctrl+a then ctrl+c)
     -  Trở lại trang “Tiểu Luận” và chọn “Add a new discussion topic”
     -  Ghi tên vào phần “Subject”
     -  Dán (paste hoặc ctrl+v) bản văn vào phần “Message”
     -  Trong phần “Subscription” chọn “Send me email copies” để được nhận email bản sao hoặc chọn “I don’t want email copies” để không nhận email bản sao
     -  Nhấn chuột vào “Post to forum”

  7.  Cách thức phê bình bài của 2 sinh viên khác:
     -  Vào phần “Tiểu Luận” cần làm
     -  Chọn tên của một sinh viên trong nhóm
     -  Đọc bài viết của sinh viên đó
     -  Nhấn vào “reply” để phê bình bài viết đó và nhấn chuột vào “Post to forum”
     -  Lặp lại thứ tự trên cho bài viết của sinh viên khác