Thánh Kinh Thần Học Viện » Giáo Sư & BĐH

Giáo Sư & BĐH


 • Giáo Sư & BĐH

  BAN GIÁO SƯ

  Ban Giáo Sư của Thánh Kinh Thần Học Viện phản ảnh một sự kết hợp hài hòa giữa lãnh vực học tập và kinh nghiệm chức vụ. Hầu hết các giáo sư đều tốt nghiệp từ các viện đại học danh tiếng cùng các chủng viện thần học như Đại Học Luân-đôn (UK), Chủng Viện Báp-tít Tây Hoa Kỳ (CA), Chủng Viện Thần Học The Master’s (CA), Chủng Viện Thần Học Fuller (CA), Đại Học Pepperdine (CA), Trường Thần Học Talbot (CA), Trường Kinh Thánh Moody (IL), Đại Học Tây bắc (IL), Chủng Viện Báp-tít miền Tây (OR), Trường Thần Học Wheaton (IL), v.v… Trong số đó có những Mục sư Giáo Hạt Trưởng hay Nguyên Giáo Hạt Trưởng Giáo Hạt Việt Nam – Hoa Kỳ thuộc tổng hội Phước Âm Liên Hiệp và một số Mục sư đang phục vụ Chúa tại các Hội Thánh phát triển.

  Những kinh nghiệm dồi dào các giáo sư mang đến lớp học khiến cho công tác trang bị và huấn luyện người phục vụ Chúa trở nên hữu hiệu và thực tế hơn. Điều nầy giúp cho chức vụ của những sinh viên tốt nghiệp trở nên kết quả hơn cho sự phát triển Vương quốc của Đức Chúa Trời giữa vòng người Việt.

  GIÁO SƯ THƯỜNG TRỰC

     -  Nguyễn Hoàng Chính, MDiv
     -  Nguyễn Văn Nghĩa, MDiv, EdD
     -  Trần Nghĩa, DipTh, MD (Vietnam)
     -  Hồ Thế Nhân, MDiv, MA
     -  Nguyễn Anh Tài, MDiv, ThD
     -  Lê Vĩnh Thạch, BD, PhD
     -  Nguyễn Thỉ, MA

  GIÁO SƯ THỈNH GIẢNG

     -  Lê Thị Hồng Ân, MDiv
     -  Phan Trần Dũng, MDiv
     -  Hồ Hiếu Hạ, DipTh (Vietnam)
     -  Lê Văn Kiêm, MDiv
     -  Trần Nghị, MDiv, PhD
     -  Minh Nguyên, MA
     -  Bùi Tất Nhuận, MCMin
     -  Nguyễn Thanh Phiên, DMin
     -  Đặng Thị Tâm Thành, MA

  BAN ĐIỀU HÀNH

     -  Rev. Dr. Nguyễn Anh Tài, President
     -  Rev. Hồ Thế Nhân, Academic Dean
     -  Rev. Trần Nghĩa, Registrar
     -  Rev. Lê Phước Lạc, Secretary of TEE
     -  Rev. Nguyễn Kỳ Phú, Distance Learning
     -  Rev. Nguyễn Minh Hải, Chaplain
     -  Pastor Bùi Tất Nhuận, Financial Officer
     -  Mrs. Nguyễn Thanh Chánh, Librarian
     -  Pastor Nguyễn Ngọc, Librarian’s Assistant
     -  Pastor Nguyễn Kinh Luân, Office Assistant