Thánh Kinh Thần Học Viện » 2016 » August

18
AUG
2016

Khóa Mùa Thu 2016

BILA 421 Hy-lạp Mục vụ II – Greek II (3) Nghiên cứu về Hy lạp Tân ước, bao gồm sự tập luyện chuyên sâu về ngữ vựng, chia động từ, sự biến cách và cấu trúc văn phạm, với phần dịch những câu trong sách. Tiếp nối khóa BILA 420 và hoàn tất phần căn bản để phát triển thông thạo dịch
Continue Reading →