Thánh Kinh Thần Học Viện » 2016 » January

24
JAN
2016

Khóa Mùa Xuân 2016

Thánh Kinh Thần Học Viện sẽ mở các lớp sau đay trong khóa Mùa Xuân 2016 (01/2 – 20/5/2016): THEO 514 – THẦN HỌC LỊCH SỬ / Historical Theology (3) – Monday 7-10pm Giáo sư: Mục sư Hồ Thế Nhân, Mục sư Bùi Tất Nhuận, Nguyễn Kỳ Phú Môn bắt buộc cho chương trình MBS và nhi
Continue Reading →