Thánh Kinh Thần Học Viện » 2015 » November » 05

05
NOV
2015

Khóa Mùa Đông 2016

THỜI KỲ CUỐI CÙNG I THEO 612 – The End Times I (3) Rev. Nguyễn Anh Tài Môn học nghiên cứu về mục đích Vương quốc rộng lớn của Ðức Chúa Trời và những biến cố tương lai liên hệ đến số phận của những cá nhân và lịch sử, bao gồm sự tái lâm của Ðấng Christ, triều đại Thiên hy niên, s
Continue Reading →