Thánh Kinh Thần Học Viện » 2015 » June

20
JUN
2015

Sinh hoạt ngoài trời – Hè 2015

Tạ ơn Chúa đã cho gia đình Thần Học Viện có một buổi sinh hoạt ngoài trời tại Seabridge Park, Huntington Beach (CA) thật vui và đầy phước hạnh. Xin xem hình ảnh sinh hoạt tại đây.
Continue Reading →