Thánh Kinh Thần Học Viện » Lễ Tốt Nghiệp Lần I Tại Hà Nội

20
AUG
2013

Lễ Tốt Nghiệp Lần I Tại Hà Nội

          Tạ ơn Chúa cho Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Bắc) đang được hưởng sự “trúng mùa” thuộc linh với trên 20,000,000 dân cư Bắc bộ chưa nghe đến Phúc Âm; trong đó, trên 200,000 tín đồ với gần 2,000 Hội Thánh/điểm nhóm và người chăn bầy đang chờ đợi được trang bị cho thiên chức công bố Phúc Âm.

          Nhận thấy nhu cầu của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Bắc) chưa có một trường Thần học ổn định và chính thức trong gần 60 năm qua cũng như lời yêu cầu sự hỗ trợ của Ban Trị Sự Tổng Hội Miền Bắc, Thánh Kinh Thần Học Viện thuộc Giáo Hạt Việt Nam – Hoa Kỳ cậy ơn Chúa để mở các khóa học tập trung cho 20 quý Mục sư, Truyền đạo cùng phu nhân của các Mục sư đang hầu việc Chúa vào mỗi Mùa Xuân và Mùa Hè tại nhà thờ Hà Nội trong bốn năm qua. Trong Lễ Tốt Nghiệp lần thứ I tại Hà Nội, Thánh Kinh Thần Học Viện đã cấp văn bằng Cao Học Thánh Kinh, Cử Nhân Thần Học, và Chứng Chỉ Mục Vụ cho 18 sinh viên tốt nghiệp.

          Bên cạnh đó, Hội Thánh Tin Lành Miền Bắc cũng vừa được nhà nước cho phép chính thức mở Thánh Kinh Thần Học Viện tại Hà Nội (Hanoi Alliance Evangelical Divinity School), với các Mục sư vừa tốt nghiệp Cao Học Thánh Kinh sẽ là Ban Giáo Sư cho 25 sinh viên đầu tiên theo học chương trình cử nhân. Các sinh viên tốt nghiệp chương trình cử nhân sẽ được tiếp tục theo đuổi các học vị cao học tại Thánh Kinh Thần Học Viện Hoa Kỳ.

          Sau khóa học Mùa Hè và Lễ Tốt Nghiệp, phái đoàn đại diện Thánh Kinh Thần Học Viện và Giáo Hạt gồm có Mục sư và bà Nguyễn Anh Tài, Mục sư Hồ Hiếu Hạ, và Mục sư Hồ Thế Nhân, đã tổ chức buổi tiệc thông công với 70 sinh viên và sinh viên dự bị tại Hà Nội, và với hơn 40 cựu sinh viên tại Sài Gòn. Chúa cho hết thảy chúng tôi có thì giờ thông công, tâm tình, và trao đổi rất phước hạnh. Chúng tôi hứa cầu nguyện cho học trình, chức vụ, và đời sống của nhau.

          Hết thảy đó là việc Chúa làm và chúng tôi chỉ biết cúi đầu, đồng thanh với sứ đồ Phao-lô dâng lên lời “tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sự ban cho của Ngài không xiết kể.” Xin quý tôi con Chúa và Hội Thánh tiếp tục cầu nguyện và hỗ trợ cho công việc Chúa tại Thánh Kinh Thần Học Viện và Giáo Hạt, đặc biệt xin Chúa sai thêm “con gặt đến trong mùa của mình” hầu Vương quốc của Chúa được mở rộng khắp nơi trên thế giới. Muốn thật hết lòng!