Tuyển Sinh

Chủng tộc, nguồn gốc dân tộc, quốc tịch, giới tính, hay tàn tật đều không ảnh hưởng trong việc nhập học tại Thánh Kinh Thần Học Viện.

TIÊU CHUẨN NHẬP HỌC

Thánh Kinh Thần Học Viện đánh giá ứng viên dựa trên tư cách tín hữu, thành quả học tập, sự xác nhận và giới thiệu của Mục sư/Nhân sự tại Hội Thánh địa phương. Viện mong muốn có những Cơ Đốc nhân tốt nhất, với một đức tin mạnh mẽ nơi Chúa Jêsus để huấn luyện cho công tác phục vụ Cơ Đốc. Dù những khiếm khuyết về tư cách có thể được sửa chữa nhờ ảnh hưởng của trường lớp, nhưng điều nầy cần được thực hiện trước khi ghi danh để tránh những nan đề cho Viện hoặc cho các sinh viên khác hoặc cho mục vụ về sau.

 

Sau khi duyệt xét và quyết định, Ủy ban Giám định sẽ thông báo cho ứng viên. Trong một số trường hợp, ứng viên sẽ được Ủy ban gọi đến phỏng vấn trước khi quyết định. Văn phòng Nhập học sẽ thường xuyên liên lạc với ứng viên để cho biết kết quả tình trạng của ứng viên.

PHÂN LOẠI SINH VIÊN

1. Sinh viên chính thức (degree) là những sinh viên theo học để có một bằng cấp, có thể toàn thời gian (full-time) hoặc bán thời gian (part-time).

2. Sinh viên bán chính thức (non-degree) là những sinh viên theo học nhưng không để được cấp bằng, có thể toàn thời gian (full-time) hoặc bán thời gian (part-time).

3. Sinh viên dự thính (auditor) là những sinh viên theo học nhưng không lấy tín chỉ lẫn bằng cấp. Các sinh viên nầy có thể không cần hội đủ những đòi hỏi về nhập học.

TIẾN TRÌNH NHẬP HỌC

Ứng viên ghi danh nhập học tại Thánh Kinh Thần Học Viện phải hoàn tất:

1. Đơn ghi danh, ảnh chân dung (2in x 2in), những văn bằng – chứng chỉ (nếu có), và lệ phí ghi danh $50 (không bồi hoàn)

2. Điền Phiếu Xin Chuyển Điểm để xin học bạ chính thức (official transcript) từ các Trường mà ứng viên theo học sau khi tốt nghiệp Trung học, gửi trực tiếp đến Văn phòng Viện.

3. Thư giới thiệu của Mục sư Quản nhiệm Hội Thánh địa phương của ứng viên hoặc của vị Giám sát Khu vực gửi trực tiếp cho Viện.

4. Thư giới thiệu của một Nhân sự biết rõ ứng viên gửi trực tiếp cho Viện.

 

Ứng viên ghi danh học dự thính tại Thánh Kinh Thần Học Viện phải hoàn tất:

1. Đơn ghi danh, ảnh chân dung (2in x 2in), những văn bằng – chứng chỉ (nếu có), và lệ phí ghi danh $50 (không bồi hoàn)

2. Thư giới thiệu của Mục sư Quản nhiệm Hội Thánh địa phương của ứng viên hoặc của vị Giám sát Khu vực gửi trực tiếp cho Viện.

THÔNG TIN TÀI CHÍNH

– Lệ phí ghi danh nhập học (không bồi hoàn): $50.00

– Lệ phí ghi danh mỗi mùa học: $20.00

– Học phí bậc Cử nhân (undergraduate): $300.00 (mỗi môn học 3 tín chỉ)

– Học phí bậc Cao học (graduate): $360.00 (mỗi môn học 3 tín chỉ)

– Học phí dự thính (audit): $100.00 (mỗi môn học 3 tín chỉ)

– Phí tài liệu mỗi môn học: $30.00

– Phí ghi danh trễ: $20.00

– Phí tốt nghiệp: $100.00 (không bao gồm phí áo – mão)

– Phí xin bảng điểm chính thức: $5.00 (lần đầu miễn phí)

– Phí xin thay thế hoặc cấp lại văn bằng: $30.00

 

Hoàn phí:

– Trước khi kết thúc tuần đầu tiên: 100% (tất cả các lệ phí và học phí)

– Từ tuần thứ hai đến tuần thứ bảy: 50% (không bao gồm lệ phí ghi danh và tài liệu)

– Sau tuần thứ bảy: 0% (không hoàn bất cứ khoản phí nào)

HỖ TRỢ & HỌC BỔNG

Sinh viên có thể đủ điều kiện để xin học bổng hoặc xin giảm học phí tại Viện. Sinh viên phải điền Đơn Xin Học Bổng <link> và nộp cho Văn phòng trước ngày 31/8 cho khóa Mùa Thu & Mùa Đông và trước ngày 31/1 cho khóa Mùa Xuân & Mùa Hè.

Ngoài ra, cũng có những học bổng của Giáo Hạt, Hội Thánh địa phương, hoặc của những tổ chức – cá nhân khác. Xin liên lạc Văn phòng Viện để biết thêm chi tiết.