Hoan nghênh Quý vị đến với Thánh Kinh Thần Học Viện!

Với truyền thống giáo dục và đào tạo từ Trường Thánh Kinh Đà Nẵng và Thánh Kinh Thần Học Viện Nha Trang, chúng tôi tập trung trước hết và trên hết vào đời sống tâm linh của sinh viên và thách thức sinh viên bước vào sự hoàn hảo trong học tập cũng như giúp sinh viên những kỹ năng mục vụ thực hành.

Sinh viên có thể ghi danh vào Thánh Kinh Thần Học Viện để học biết làm thế nào để trở nên những Cơ Đốc nhân hiệu quả: Xác định những ưu tiên trong chương trình của Đức Chúa Trời cho đời sống họ và biết cách tận dụng những điều mình học vào sự nghiệp, vào mối tương giao cá nhân với Chúa và vào mục vụ của mình.

Những chương trình học của Viện cung ứng sự linh hoạt mà sinh viên cần để chuẩn bị cho tương lai dựa vào nền tảng quá khứ của mình. Sinh viên sẽ hoàn thiện những kỹ năng tiếp xúc cộng đồng và giảng dạy, phát triển khả năng tư vấn, và mở rộng khả năng lãnh đạo cũng như xây dựng đội ngũ hoạt động. Sinh viên cũng sẽ khám phá những phương cách mới để tăng cường và mở rộng mục vụ từ những giáo sư đầy kinh nghiệm. Quan trọng hơn nữa, sinh viên cùng sẽ làm việc với một ban giáo sư nhận biết rằng sự học tập thật sự bắt đầu không phải tại bàn học mà trên đầu gối của mỗi người.

Trên hết, chúng tôi muốn dâng vinh hiển cho Đức Chúa Trời là Đấng ban cho chúng tôi cơ hội để trang bị cho sinh viên để họ có thể phục vụ Đấng Christ, mở mang Vương quốc của Ngài.

Mục sư Nguyễn Anh Tài

Viện Trưởng

 

Tin Tức & Thông Báo

Theo dõi những tin tức, thông báo, và những sự kiện mới nhất của Thánh Kinh Thần Học Viện.

Đọc thêm

Báo Khải Tượng

Tài liệu dưỡng linh được ấn hành của Thánh Kinh Thần Học Viện.

Đọc thêm

Cựu Sinh Viên

Đây là diễn đàn dành cho các sinh viên đã tốt nghiệp tham gia để cùng chia sẻ, cầu thay, và giữ mối thông công với nhau và với Viện.

Tham gia

Dâng Hiến

Hết thảy là việc Chúa làm và dâng hiến là đặc ân Chúa ban cho chúng ta để dự phần phát triển Vương quốc của Ngài khắp nơi.

Dâng hiến